Związek Artystów Fotografików Ślubnych - ZAFS, to elitarna organizacja która ma na celu wyróżnienie najlepszych fotografów ślubnych w Polsce.

ZAFS swój prestiż będzie budował poprzez wyjątkową politykę przyjmowania członków:
- członkostwo w nim będzie darmowe, tak aby nie było jakichkolwiek podejrzeń o tzw. kupowanie członkostwa
- będą ściście określone i restrykcyjne zasady przyjęcia: członkiem ZAFS nie będzie można zostać "od razu" nawet posiadając wybitne portfolio,
  potrzebna będzie do tego jeszcze dodatkowa aktywność.
- poprzez system punktacji, oraz ograniczoną łączną pulę punktów możliwych do zdobycia w ciągu roku (w konkursach) ilość cżłonków ZAFS będzie niewielka,
  a przez to grupa ta będzie tym bardziej elitarna.

 

ZAFS – zasady przyjęcia:

Członkiem ZAFS może zostać tylko aktywny członek ZPFS, który uzyska łącznie 120pkt. 
- Punkty można zdobyć za swoje portfolio (jest to max. 100pkt.) a pozostałe za zajęcie punktowanych miejsc w konkursach organizowanych przez ZPFS.
Konkursy takie będą odbywały się 2 razy do roku w 5 kategoriach.

Strona ZAFS zacznie funkcjonować w momencie kiedy 15 fotografów uzyska status wymagany żeby zostać członkiem ZAFS, czyli zdobędzie 120pkt.
Członkami honorowymi ZAFS zostaną również członkowie Rady Artystycznej ZPFS, w uznaniu swojego dorobku fotograficznemu a także jako rekompensaty za brak możliwości brania udziału w konkursach ZPFS, w których są jurorami.