Zrzeszenie Profesjonalnych Fotografów Ślubnych - ZPFS - to idealne miejsce aby znaleźć kompetentną osobę, 
której powierzą Państwo utrwalenie wspomnień z tak wyjątkowego dnia jak Państwa Ślub.
Na stronach ZPFS spotkają Państwo bowiem tylko prefesjonalnych fotografów, którzy poddali się weryfikacji 
wiarygodności swojej oferty, 
oraz kompetencji zawodowych.

Wybierając spośród członków ZPFS unikną Państwo fotografów:

- którzy pracują nielegalnie, w szarej strefie lub dorywczo
- mają niewystarczające kompetencje lub umiejętności zawodowe
- nie dysponują profesjonalnym sprzętem
- dopiero zaczynają pracę z branży fotografii ślubnej i nie posiadają odpowiedniego doświadczenia
- łamią normy zawodowe lub etyczne (takie osoby są wykluczane ze Zrzeszenia po zweryfikowanych zgłoszeniach od klientów)

ZPFS to jedyne miejsce gdzie klienci mogą zgłosić nierzetelną pracę* lub nieetyczne zachowanie fotografa (członka ZPFS) i spotkać się z realnym odzewem oraz reakcją. Jeżeli takie zgłoszenie będzie zweryfikowane, wówczas fotograf zostanie wykluczony ze Zrzeszenia,
tracąc tym samym wiarygodność którą daje przynależność do ZPFS.
(*Takim przypadkiem może być np. rażąca różnica jakości zdjęć z porfolio fotografa w porównaniu z tymi które dostali Państwo po wykonaniu usługi,
lub np. niemożność wykonania lub dokończenia usługi poprzez awarię sprzętu: profesjonalny fotograf jest zobowiązany do posiadania zapasowego sprzętu
na wypadek awarii)
ZPFS nie ponosi co prawda odpowiedzialności za pracę oraz działalność członków zrzeszenia, nie jest bowiem stroną umowy klient-fotograf, jednak pozwala młodym parom na wysłuchanie ich racji w kwestiach spornych, oraz może podjąć działania w stosunku do fotografa, łącznie z jego ew. wykluczeniem ze struktur.
Daje to Państwu jeszcze większą gwarancję rzetelności fotografów spotykanych na stronach ZPFS.

Warto wiedzieć, że każdy przyjęty do ZPFS fotograf prowadzi legalną działalność, posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako fotograf ślubny, profesjonalny sprzęt fotograficzny, oraz ma certyfikat ukończenia kursów liturgicznych, który jest wymagany przy wykonywaniu zdjęć w obiektach sakralnych (kościołach)
Wszyscy członkowie ZPFS przeszli również weryfikację pod kątem szeroko rozumianej jakości wykonywanych zdjęć (w tym pełnych materiałów ze ślubów, a nie tylko pojedynczych zdjęć z portfolio).
Weryfikacji tej dokonuje Rada Artystyczna Zrzeszenia skupiająca renomowanych i doświadczonych fotografów.

Wybór fotografa spośród członków ZPFS pozwoli Państwu uniknąć wielu przykrych niespodzianek w tak ważnym dniu jak ślub.