- Rejestracja na stronie zpfs.org.pl jest możliwa jedynie dla fotografów.
Pary Młode mogą korzystać z serwisu bez rejestracji, przeglądając oferty fotografów, zamieszczać ogłoszenia oraz czytać artykuły.

 

Członkiem Zrzeszenia Profesjonalnych Fotografów Ślubnych może zostać tylko fotograf który:
Prowadzi legalną zarejestrowaną działalność, posiada w swoim portfolio minimum 10 ślubów, przejdzie weryfikację swojej twórczości
(portfolio i 2 materiałów po minimum 100 zdjęć każdy) przez Radę Artystyczną ZPFS, prześle kopię zaświadczenia o odbyciu kursów liturgicznych,
oraz po pomyślnej weryfikacji swojego zgłoszenia opłaci składkę członkowską (100zł netto/rok).

Jest równiej pobierana opłata rekrutacyjna (100zł brutto). Opłata jest jednorazowa, ponoszona już po rejestracji oraz zatwierdzeniu kandydatury.
Samo wysłanie oraz rozpatrzenie wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Opłaty członkowskie wykorzystywane są na bieżącą działalność strony: wykupienie serwera oraz działania promocyjne / pozycjonowanie.

 

Procedura przyjęcia do ZPFS:

- Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony.  
- W formularzu należy umieścić następujące dane:
   - Adres strony www związany z tematyką fotografii ślubnej, lub z wydzielony działem dotyczącym zdjęć ślubnych, ew. dodatkowo również adres bloga.
   - Nr. REGON (Wyjątkowo: jeżeli nie jest prowadzona działalność gospodarcza należy udowodnić legalny charakter prowadzenia działalności usługowej)
   - Link do wglądu z dwóch reportaży ze ślubu z min. 100 zdjęciami każdy (może być to blog)
     Zdjęcia muszą mieć min. 700 a max. 1000 pixeli wymiaru dłuższego boku.
- Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia należy przesłać kopię (może być to skan lub zdjęcie)
  zaświadczenia o odbyciu kursów liturgicznych.
- Po dopełnieniu powyższych formalności, oraz po pozytywnej ocenie Rady Artystycznej konto staje się aktywne po zapłaceniu skałdki członkowskiej.

- Termin rozpatrywania podań o przyjęcie do ZPFS zależy od ilości zgłoszeń.
- Odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu są przekazywane za pomocą wiadomości e-mail.
- Portfolio fotografa, a także materiały całościowe z dwóch reportaży będą oceniane przez Radę Artystyczną ZPFS.
- Pełne informacje odnośnie procedury przyjęć, a także przywilejów oraz obowiązków członków ZPFS można znaleźć w zakładce: Regulamin.

       

* - dane nie będą publikowane na stronach serwisu ZPFS
token